İstemem Yan Cebime Koy Zihniyeti

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İstemem Yan Cebime Koy Zihniyeti"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İstemem yan cebime koy" ifadesi, genellikle bir kişinin başkalarının kendisine önerdiği bir şeyi kabul etmek istemediğini veya isteksiz olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, önerilen şeyi veya teklifi kabul etmek istemediğini, ilgilenmediğini veya uygun bulmadığını belirtir. Özellikle Türkçe'de sıkça kullanılan bu deyim, genellikle espri amacıyla veya olumsuz bir şekilde kullanılır. Ancak ifadenin kullanımına ve cümlenin bağlamına bağlı olarak, espri veya alay içermeyen daha ciddi bir anlam taşıyabilir. Bu ifade, karşıdaki kişinin önerisini geri çevirirken veya kendi isteklerini ifade ederken kullanılan bir deyimdir.

Hakaret mi?


İstemem Yan Cebime Koy Zihniyeti kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Gazete yazısında, Rektöre hitaben: İstemem yan cebime koy zihniyetinde) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/25990 Karar: 2016/7602 Tarih: 13.04.2016

"İstemem Yan Cebime Koy Zihniyeti" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.