Gözümde Küçüldünüz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözümde Küçüldünüz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözümde küçüldünüz" ifadesi, bir kişinin gözündeki değerini yitirdiğini veya saygısını kaybettiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın davranışları, sözleri veya tutumları nedeniyle artık onlara eskisi gibi değer vermediğini ve saygı duymadığını belirtir.

Bu deyim genellikle alaycı veya küçümseyici bir üslup taşıyabilir ve kişinin olumsuz bir şekilde etkilendiği bir durumu ifade ederken, aynı zamanda karşı tarafın olumsuz davranışlarına tepki göstermeyi amaçlar. "Gözümde küçüldünüz" ifadesi, insanlar arasında iletişimde ve ilişkilerde oluşan değer kaybını ve saygının nasıl zedelendiğini vurgular.

Hakaret mi?


Gözümde Küçüldünüz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "İşte siz busunuz gözümde küçüldünüz, sizin yaptığınız terbiyesizliktir" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı... Yargıtay 18. CD Esas 2018/1897 Karar 2019/15201 Tarih: 24.10.2019

"Gözümde Küçüldünüz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.