İt Oğlu İt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İt Oğlu İt"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İt Oğlu İt argoda kurnaz, kötü niyetli veya aşağılık bir kişi anlamına gelir. Bu ifade de çok kaba ve küfürlüdür.

Hakaret mi?


İt Oğlu İt kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın "Ahlaksız, it oğlu it, köpekler, Cumhuriyet düşmanları" şeklindeki hakaret sözlerinin karşılıklı hakaret sınırlarını aştığı ve ilk haksız eyleme sanığın bizzat kendisinin neden olduğunun anlaşılması karşısında, sanık ile müştekinin karşılıklı hakaret içeren sözleri arasında orantılılık bulunmadığından, TCK'nın 129/3. maddesi uyarınca ceza indirimi uygulanması yerine yazılı şekilde ceza verilmesine yer olmadığına kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 13. CD Esas: 2013/5850 Karar: 2014/9707 Tarih: 18.03.2014

"İt Oğlu İt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.