Kızıl Komünist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kızıl Komünist"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kızıl Komünist" ifadesi, genellikle aşırı sola eğilimli veya radikal komünist görüşleri savunan kişileri tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, komünist ideolojiyi sert bir şekilde benimseyen ve sosyalist devrimi destekleyen kişileri anlatırken kullanılır. "Kızıl" terimi, tarih boyunca komünist veya sosyalist grupları sembolize etmek için kullanılmıştır ve genellikle devrimci hareketlerin veya solcu aktivistlerin kimliği ile özdeşleştirilmiştir.

"Kızıl Komünist" ifadesi, kişinin sadece komünist fikirlere değil, aynı zamanda radikal veya militan bir şekilde bu fikirleri savunmasına da gönderme yapar. Bu ifade genellikle siyasi bir alay veya eleştiri olarak kullanılır ve komünizm veya solculuk karşıtı kişiler tarafından kullanılarak, kişinin aşırı veya aşırı inançları olan bir komünist olduğunu vurgulamak için kullanılır. Ancak, ifade zaman zaman kendi içinde olumsuz bir yargı taşıdığından, dikkatli kullanılmalı ve kişinin siyasi görüşlerine saygılı bir şekilde iletişim kurulmalıdır.

Hakaret mi?


Kızıl Komünist kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Kızıl komünist) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39925 Karar: 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

Karar #2

İddia ve iddiayı doğrulayan tanık anlatımlarına göre, sanığın davacıya, onur kırıcı olarak algılanan “komünist” demek suretiyle sövdüğü anlaşılmasına göre, atılı suçtan mahkûmiyeti yerine yazılı şekilde beraatına hükmedilmesi yasaya aykırıdır.”

Yargıtay 2.CD Tarih: 21.10.1996 Esas: 9965 Karar: 10863

"Kızıl Komünist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.