Çalmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çalmak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çalmak" başkalarının sahip olduğu bir şeyi izinsiz ve haksız yere almak veya kullanmak anlamına gelir. Bu genellikle bir başkasının mülkiyetine dokunmak veya onun izni olmadan onun malını veya değerli eşyasını almak anlamına gelir. Çalmak, hırsızlık olarak da adlandırılır ve toplumlar tarafından genellikle yasa dışı ve ahlaki olarak kabul edilen bir davranış olarak görülür.

Hakaret mi?


Çalmak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara hitaben söylediği kabul edilen "Benim gerdanlığımı sen çaldın, kardeşin...'e verdin" biçimindeki sözlerin hakaret suçunu oluşturabilecek somut olgu isnadı içermesi karşısında, TCK'nın 127. maddesinin değerlendirilmesi amacıyla, katılanlar hakkında sanığın bir şikâyet başvurusu bulunup bulunmadığı araştırılıp varlığı halinde ilgili dosyanın incelenmesinden sonra sonucuna göre sanığın hukuksal durumunun belirlenmesi gerektiğinin gözetilmemesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8647 Karar: 2015/13310 Tarih: 14.12.2015

Karar #2

... tarihli Cumhurbaşkanının fotoğrafı kullanılarak "Adamın işi gücü para çalmak" şeklindeki yazının Cumhurbaşkanına hakaret suçuna vücut verdiği...

Yargıtay 16. CD Esas: 2017/4237 Karar: 2018/1662 Tarih: 15.08.2018

Karar #3

Yazanın sadece... İlinde çıkan yerel gazetede yayınlanması karşısında hedef alınan kişinin yerel yönetimin icracısı olan katılan I Belediye Başkanı olduğunda duraksama bulunmadığını, gazete okuyucudan tarafından bu hususun kolaylıkla anlaşılacağı ve yanda yer verilen "Korku ve telaş içinde olanlar biliyorlar ki çöp kamyonlarıyla alavere dalavereyle ve aktarmalarla çaldıklarının, çalanlara göz yummalarının kulak tıkamalarının ve ihanetlerinin hesabını veremeyecekler" sözlerinde eleştiri sınırları aşılarak küçültücü değer yargılarına yer verildiği, böylece suçun oluştuğu ve matufiyetin gerçekleştiği gözetilmeden, sanığın hükümlülüğü yerine beraatına hükmolunması yasaya aykırı…

Yargıtay 4. CD Esas: 2007/8274 Karar: 2009/6008 Tarih: 30.03.2009

"Çalmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.