Göt Gezdirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt Gezdirmek"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Göt gezdirmek” deyimi, bir kişinin bir yerde dolaştırılması anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin bir yerde gezdirilmesi, tanıtılması veya dolaştırılması anlamına gelir. “Göt gezdirmek” deyimi argo bir deyimdir ve genellikle konuşma dilinde kullanılır.

Hakaret mi?


Göt Gezdirmek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Apartmana yazı asmak suretiyle, komşuya hitaben: Karısı ile göt gezdirmek ve eğlenmek dışında faaliyeti olmayan birisin) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, akıl hastalığına özgü güvenlik tedbirinin kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (akıl hastalığı sebebiyle ceza verilmesine yer olmadığına) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18629 Karar: 2018/14365 Tarih: 05.11.2018

"Göt Gezdirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.