Bilerek Yanlış Karar Vermek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bilerek Yanlış Karar Vermek "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bilerek Yanlış Karar Vermek" bir kişinin bilinçli bir şekilde veya isteyerek hatalı veya yanlış bir karar alması durumunu ifade eder. Bu ifade, kişinin sahip olduğu bilgi, deneyim veya mantıkla çelişen bir karar almasını anlatır. Bu tür bir karar genellikle duygusal veya kişisel nedenlerle motive edilmiş olabilir ve mantıklı veya akılcı olmayan sonuçlar doğurabilir.

Örnek olarak, bir kişinin iş yerinde terfi almak için uygun olmayan bir iş arkadaşını desteklemesi, sadece kişisel arkadaşlık veya duygusal bağlar nedeniyle bilerek yanlış bir karar vermek olarak değerlendirilebilir. Bu tür kararlar genellikle daha büyük bir amacı veya hedefi zayıflatabilir ve sonuçta olumsuz sonuçlara yol açabilir. "Bilerek Yanlış Karar Vermek," genellikle insanların içinde bulunduğu zorlu veya karmaşık durumları anlamak için kullanılan bir ifadedir ve kişisel, iş veya toplumsal bağlamlarda görülebilir.

Hakaret mi?


Bilerek Yanlış Karar Vermek hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, kararı veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik karan kamu vicdanım yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular ya yan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzeri olmayan keyfi bir karardır... Soruşturma savcısı... Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan aldığı bir belgeyi kopyala yapıştır ile kavuşturmaya yer olmadığına dair takip sizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğu unutarak, hukuk dip bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığın ve... Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalmalarımdan dolayı mağdur edilmem ve ekonomik imkanlarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı acziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vatan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmanın engellendiği ve şahıslara yol verildiği hem camiası ve devlet nezdinde Vali... tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nin 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sanırları içinde kaldığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

"Bilerek Yanlış Karar Vermek " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.