Cüzdan Vicdan İlişkisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cüzdan Vicdan İlişkisi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cüzdan vicdan ilişkisi" deyimi, bir kişinin maddi çıkarları ile vicdan arasındaki dengeyi veya çatışmayı ifade eder. Bu deyim, bir karar verilirken kişinin maddi kazançlarını veya avantajlarını gözetmesi ile ahlaki veya vicdani değerlere uygunluğunu dengelemesi arasındaki ilişkiyi anlatır. Bu ifade genellikle bireylerin maddi kazanç ve vicdani düşünceler arasında seçim yaparken yaşadığı içsel çatışmayı ifade eder.

Hakaret mi?


Cüzdan vicdan ilişkisi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılanlara söylediği kabul edilen sözlerin (Sanık tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, yargı mensuplarına hitaben: Kamu gücünü elinde bulunduranların görevlerini ifa ederken cüzdan ve vicdanları arasına akan karar verme yetkileri genellikle cüzdana bağlı olarak sonuçlanmaktadır. Bunlar bu tutumları emeklerinizin, birikimlerinizin kaybolmasına yol açıyorsa asıl hırsız bu görevlilerdir... Cumhuriyet Savcısı, Emniyet Müdürlüğü personeli ve Bakanlık Başmüfettişi cüzdan-vicdan ilişkisi gibi nedenlerle bunlar da inceleme ihtiyaç ve gereğini duymamışlardır... Adaleti temsil edenler adil ol malı, adaletin ırzına geçmemelidir. Bütün buraya kadar anlatılmaya çalışılanlar adaleti temsil edenlerin nasıl farklı davranabildiklerini, kimilerinin nasıl korundukları ile gözyaşı ile kazanılan malların hırsızlara arsızlara nasıl peşkeş çekilmesine kimlerin hamilik yaptığını ortaya koymaktır) katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu ve bu haliyle hakaret suçunu oluşturacağı gözetilmeden, sanığın mahkumiyeti yerine beraatine hükmedilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/13348 Karar: 2021/19379 Tarih: 15.06.2021

"Cüzdan Vicdan İlişkisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.