Gerçekten Savcı mısınız?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gerçekten Savcı mısınız?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Bu ifade, muhataba yöneltilen bir soru şeklinde görünse de, argo bir dil kullanımını içerir ve kişinin muhatabını küçümsemek, alay etmek veya onun yeteneklerini sorgulamak amacıyla kullanılır. "Gerçekten savcı mısınız?" ifadesi, karşıdaki kişinin bir konuda uzmanlığını veya niteliklerini sorgulama amacı taşırken, genellikle alaycı veya hoşgörüsüz bir ton içerir.

Hakaret mi?


Gerçekten Savcı mısınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben söylediği kabul edilen "Ben sizin diplomanızı görmek istiyorum, gerçekten savcımısınız" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41947 Karar: 2017/11291 Tarih: 18.10.2017

"Gerçekten Savcı mısınız?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.