Dolap Çevirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dolap Çevirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dolap çevirmek", genellikle entrikalarla veya aldatıcı yöntemlerle birini kandırmak veya manipüle etmek amacıyla kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, kişinin gerçek niyetlerini veya planlarını gizli tutarak başkalarını etkilemeye çalıştığını ifade eder. "Dolap çevirmek", genellikle aldatıcı veya manipülatif bir tavır içerirken, kişinin başkalarını kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalıştığını belirtir.

"Dolap çevirmek" ifadesi, genellikle olumsuz veya şüpheci bir anlam taşırken, kişinin açık ve dürüst olmayan yollarla başkalarını etkilemeye çalıştığını vurgulamayı amaçlar. Bu ifade, kişinin kendi çıkarları için manipülatif veya yanıltıcı taktikler kullanmasını tanımlarken, genellikle etik olmayan bir davranışı ifade eder.

Hakaret mi?


Dolap Çevirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın YÖK Başkanlığına hitaben yazılmış, katılana yönelik iddialarını içeren dilekçesindeki ifadeler (Provokatör, üniversiteyi kendi imparatorluğuna çevirdiği, husumet beslediği kişilere karşı kan davası güttüğü, fitne çıkardığı, üniversitede dolaplar çevirdiği ve zulüm yaptığı) ile aşamalardaki savunmaları birlikte değerlendirildiğinde, sözlerinin hakaret niteliği taşımadığı, hakaret kastıyla hareket ettiğinin düşünülemeyeceği ve katılana yönelik yakınmalarının eleştirel nitelikte bulunduğu gözetilmeden, beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyete hükmolunması kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/37386 Karar: 2014/5112 Tarih: 18.02.2014

"Dolap Çevirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.