Adalet Parayla Satın Alınmıştır

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Adalet Parayla Satın Alınmıştır"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Adalet parayla satın alınmıştır" ifadesi, bir durumda adaletin etkili bir şekilde uygulanmadığına ve genellikle daha fazla para veya güce sahip olan kişilerin lehine sonuçlandığına işaret eder. Bu ifade, yargı sisteminin veya hükümetin yozlaşmış olduğu ve adil olmayan bir şekilde işlediği durumlar için kullanılır. İfade, genellikle adaletsizliğe maruz kalan kişiler tarafından kullanılarak, adalet sisteminin ve otoritelerin güvenilmez ve adaletsiz olduğuna dair bir suçlama olarak algılanabilir.

Hakaret mi?


"Adalet parayla satın alınmıştır" kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık...'in Kadastro Mahkemesi'nin ... esas sayılı dosyasına sunmuş olduğu ... havale tarihli hakimin reddi talepli dilekçesinde "Bu istemlerimizin reddinde haklı bir gerekçe gösterilememiştir, o halde mahkeme taraflı davranmaktadır, adalet para ile satın alınmıştır, bu gerçeği gördük ve hakimin reddini hakkaniyetin gereği olarak istemek zorunda kaldık, aldığımız duyumlar da bu yönde olup gerektiğinde tanık gösterebiliriz" şeklindeki sözlerle iddia ve savunma dokunulmazlığımın sınırlarını aşarak yargılamayı yapan hakimin onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte olgu isnadında bulunması karşısında, eyleminin kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçu bağlamda ele alınması gerekirken, suçun hukuki nitelendirmesinde hataya düşülerek yargı görevi yapanı etkileme suçundan hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/35386 Karar: 2014/5644 Tarih: 20.02.2014

"Adalet Parayla Satın Alınmıştır" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.