Cins Midir Nedir?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cins Midir Nedir?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cins midir nedir?" ifadesi, Türkçe'de kullanılan bir tabirdir ve genellikle bir konunun veya durumun ne olduğunu, anlamını veya açıklamasını sormak için kullanılır. Bir kişi, belirli bir terimi, ifadeyi veya kavramı anlamadığında veya daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduğunda bu tür bir ifade kullanılabilir. Bu cümlenin ardından, açıklama veya bilgi talep edilmektedir. Özetle, "Cins midir nedir?" demek, belirli bir şeyin anlamını veya açıklamasını sormak için kullanılan bir ifadedir.

Hakaret mi?


Cins midir nedir kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın başka bir suçtan dolayı getirildiği mahkeme kaleminde ifade vermek için bekletilirken mağdur katip ile yaşadığı tartışma sırasında elini kolunu sallayarak konuşması ve mağdura söylediği "Cins midir nedir" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığın rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı ile davranış niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet karar verilmesi bozmayı gerektirmiş.

Yargıtay 18 CD Esas: 2016/779 Karar: 2018/1763 Tarih: 11.02.2018

"Cins Midir Nedir?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.