Böyle işi Sikerim (Sinkaf ederim)

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Böyle İşi Sikerim (Sinkaf ederim)"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Böyle işi sikerim" ifadesi, Türkçe'de oldukça argo ve kaba bir ifadedir ve "bu işe önem vermem, umursamam, umursamazlığımı gösteririm" anlamına gelir. Bu ifade genellikle kişinin sinirli, öfkeli ya da hayal kırıklığına uğramış olduğu durumlarda kullanılır. İfade, genellikle olumsuz bir duygu ya da durumla karşılaşıldığında tepki olarak kullanılır ve kaba ve saygısız bir ifade olduğu için kullanımı uygun değildir.

Hakaret mi?


Böyle işi sikerim (Sinkaf ederim) kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın komşusuna ait iş yerinde yapılan haciz işlemi sırasında haczedilen eşyaların kendisine yediemin olarak teslim edilmesi isteğinin kabul edilmemesi üzerine mağdur icra müdürünün duyabileceği biçimde "Böyle işi sinkaf ederim" sözlerinin kovuşturulması yakınmaya bağlı olmayan görevliye sövme suçunu oluşturduğu gözetilmeden, eylem yoklukta hakaret olarak kabul edilerek yakınmanın geri alınması nedeniyle kamu davasının düşürülmesine karar verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2006/7080 Karar: 2008/111 Tarih: 14.01.2008

"Böyle İşi Sikerim (Sinkaf ederim)" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.