Namussuz Pezevenkler

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Namussuz Pezevenkler"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Namussuz pezevenkler" ifadesi, genellikle ahlaki değerlere ve toplumsal normlara aykırı hareket eden veya etik olmayan eylemler sergileyen kişileri ağır bir şekilde eleştirmek veya kınamak amacıyla kullanılan güçlü bir ifadedir. "Namussuz" terimi, dürüstlük ve ahlaki değerlere saygı göstermeyen kişileri tanımlarken, "pezevenk" terimi de genellikle fahişelikle ilişkilendirilen veya kadınları kötüye kullanan kişileri ifade eder.

"Namussuz pezevenkler" ifadesi, genellikle ahlaki yozlaşma, cinsel istismar veya kadın düşmanlığı gibi olumsuz durumları ifade ederken, bu tür davranışlara karşı bir tepki olarak kullanılır. Bu ifade, ahlaki değerlere uygun olmayan veya etik dışı davranışlar sergileyen kişileri kınarken, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitliği ve saygıya dayalı ilişkilerin önemini vurgulayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin güçlü ve incitici bir dil taşıdığından, kişileri haksız yere hedef almamak ve saygılı bir iletişim sergilemek önemlidir.

Hakaret mi?


Namussuz Pezevenkler kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Kaç paralık adamsımız, namussuz pezevenkler) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık... müdafinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6356 Karar: 2018/72 Tarih: 15.01.2018

"Namussuz Pezevenkler" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.