Uyuzluk Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Uyuzluk Yapıyorsun"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Uyuzluk yapıyorsun" ifadesi, genellikle kişinin davranışlarının veya tutumunun olumsuz, rahatsız edici veya sıkıntı verici olduğunu ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişiye yersiz veya sinir bozucu bir şekilde davranmak, alay etmek veya olumsuz bir etki yaratmak anlamında kullanılır. "Uyuzluk yapıyorsun" terimi, kişinin davranışlarından hoşnut olmadığını veya rahatsız olduğunu ifade ederek, eleştirel bir ton taşır.

Bu deyim aynı zamanda mizahi bir şekilde kullanılabilir ve arkadaşlar arasında şaka veya espri yapmak amacıyla kullanılabilir. Ancak, terimin kullanımı ve bağlamı, iletişim tonu ve ilişkinin doğasına bağlı olarak değişebilir. "Uyuzluk yapıyorsun" ifadesi, bir kişinin olumsuz veya istenmeyen davranışlarını veya etkisini ifade etmek için kullanılırken, iletişimde saygılı ve dikkatli bir dil kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Uyuzluk Yapıyorsun kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Yasak alanda sigara içmeme uyarısı yapan infaz koruma memuruna hitaben: Sen ne uyuzluk yapıyorsun lan) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sür düğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8907 Karar: 2015/9308 Tarih: 27.10.2015

"Uyuzluk Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.