Amk Oğlu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amk Oğlu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"AMK oğlu" ifadesi, Türkçede oldukça argo ve küfürlü bir tabirdir. Bu ifade, bir kişiye veya duruma karşı öfke, düşmanlık ve saldırganlık içeren bir tepkiyi ifade etmek için kullanılır. İfade, olumsuz bir kınamayı ve eleştiriyi içerir ve genellikle aşırı derecede kaba ve saygısız bir şekilde kullanılır.

Bu tür ifadeler, toplumsal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde kabul edilemez ve hoşgörüsüz olarak görülür. Kullanımı saygıyı zedeleyebilir ve gerilime yol açabilir. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amk oğlu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Müşteki vekili tarafından şüphelinin ... isimli kendi Youtube hesabından "Amk salağı bir baltaya sap olamadım de de milleti suçlamayı bırak amk oğlu" şeklinde yorum yapmak suretiyle müvekkiline karşı hakaret suçunu işlediğinden bahisle yapılan şikâyet üzerine) Amerika Birleşik Devletleri hukuk sisteminde ve uygulamasında "önemli suç/hafif suç" aynımı bulunduğu, diğer devletlerden gelen ceza istinabe taleplerini de kategorize ederek hafif suçlarla ilgili talepleri yerine getirmediği, Amerika Birleşik Devletleri ceza mevzuatına göre hakaret, sövme ve iftiranın suç sayılmadığı, bu nedenle istinabe taleplerinin yerine getirilmediği, ayrıca 5651 sayılı Internet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 9. maddesi uyarınca erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Hâkimliğine bizzat başvurabileceği gerekçeleriyle kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmişse de soruşturma dosyası kapsamında ye- terli ve etkili soruşturma işlemi yapılmadan bu karar verilmiştir. CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7291 Karar: 2022/14145 Tarih: 06.06.2022

"Amk Oğlu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.