Bedavadan Maaş Alıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bedavadan Maaş Alıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bedavadan maaş alıyorsun" ifadesi, bir kişinin çalışmadan para kazandığı veya yaptığı işin karşılığını veremediği anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin işini yeterince yapmadığını veya gerektiği gibi çalışmadığını ima eder. Bu nedenle, bu ifade genellikle bir kişinin iş performansı hakkında olumsuz bir eleştiri yapmak için kullanılır.

"Bedavadan maaş alıyorsun" ifadesi, bir kişinin işe gereken çabayı göstermediği veya verilen işi tam olarak yerine getirmediği durumlarda kullanılabilir. Bu ifade ayrıca, bir kişinin işe gitmediği veya işte yeterince zaman harcamadığı durumlarda da kullanılabilir. Bu ifade, bir kişinin iş performansı hakkında eleştirel bir yorum yapmak için kullanılırken, aynı zamanda olumsuz bir ifade olduğu ve karşısındaki kişiyi rencide edebileceği için kullanımı hassasiyet gerektirir.

Hakaret mi?


Bedavadan maaş alıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın sosyal çalışmacı olarak görev yapan katılana hitaben "Ben gideyim artık... abi sıkıldı, sana bir şey söyleyeyim mi abi, sen buradan boşuna maaş alıyorsun, sen ne psikologsun ne de insanların sorununun çözümü için uğraşıyorsun, burada bedavadan maaş alıyorsun, sana ben soracağım, yapacağımı biliyorum ben sana, seni her tarafa şikayet edeceğim, sen bir işe yaramazsın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi bozmaya gerektirmiş....

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/18488 Karar: 2019/1388 Tarih: 15.01.2019

"Bedavadan Maaş Alıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.