Lanet

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Lanet"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Lanet" genellikle bir kişiye veya bir şeye yönelik olarak, olumsuz veya zarar verici sonuçlar getirmesi dileğiyle veya bir tür kötü dilek olarak kullanılan bir terimdir. Bu kelime, bir kişinin veya bir nesnenin kötü şans veya talihsizlik getirmesini ifade etmek amacıyla kullanılır. "Lanet" terimi, genellikle olumsuz duyguların veya öfkenin ifadesi olarak da kullanılabilir.

"Lanet" ifadesi, bazen ciddi bir dilek olabileceği gibi, bazen de mizahi bir şekilde kullanılabilir. Mizahi kullanımlarda "lanet" terimi, zararsız veya komik bir durumu ifade etmek için kullanılabilir. Ancak, bu tür ifadelerin anlamı ve etkisi dikkate alınarak kullanılmalıdır, çünkü bu tür ifadelerin başkalarının duygularını incitebileceği veya olumsuz etkileşimlere neden olabileceği unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Lanet kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılan infaz koruma memuruna yönelik sarf ettiği "Lanet gardiyan" şeklindeki sözünün nezaket dışı kaba hitap tarzı olup sövme, somut bir fiil ya da olgu isnadı olarak kabul edilemeyeceği, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6940 Karar: 2019/11937 Tarih: 10.09.2019

"Lanet" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.