Okulu Bir Çiftlik Gibi Görmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Okulu Bir Çiftlik Gibi Görmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Okulu Bir Çiftlik Gibi Görmek" ifadesi, eğitim kurumunu ciddiyetsizce veya önemsemeksizin değerlendirmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Okulu Bir Çiftlik Gibi Görmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Meslek Yüksek Okulu müdür yardımcısı ve öğretim görevlisi olarak müştekiye aynı okulda olan sanığın Facebook isimli internet sitesi üzerinden,... Meslek Yüksek Okulu adına açılmış grup hesabından tarihinde paylaştığı yazı içeriğinde "Müşteki hakkında dava açıldığı kadar birçok gibi, misali azarlayıp hakaret ettiğini, galeri sana bırakmakla tehdit ettiğini, yetkilerini doğrultusunda kullandığı, kişisel egolarını öğrencilerin üzerinde tatmin ederek olan davranışlar sergilediğini, kendisini aldırtmadığın kendisine istedi barlar istediğimi geçiririm şeklinde sözler söylediğini, müştekinin okul idaresinde ve öğrenciler üzerinde keyfi tutumlar sergilediğini, okula devlet tarafından gönderilen ödeneklerin nasıl kullanıldığının hesabın sorulması gerektiğini ve söz konusu ödeneklerin kimlerin cebine indiğinin araştırılması gerektiği şeklindeki sözlerinin ağır eleştiri niteliğinde olduğu, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/32354 Karar: 2016/14257 Tarih: 28.06.2016

"Okulu Bir Çiftlik Gibi Görmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.