Haddini Aşıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haddini Aşıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Haddini aşıyorsun", ölçüyü kaçırdığın, aşırı gittiğin veya sınırlarını zorladığın anlamına gelir. Haddini aşmak, bir başkasının haklarına, yetkilerine veya beklentilerine saygısızlık etmek olarak da yorumlanabilir. Haddini aşan kişi, karşısındakini kızdırabilir, gücendirebilir veya zarar verebilir. Haddini aşmak, Türkçede olumsuz bir anlam taşır ve genellikle bir uyarı veya kınama olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Haddini Aşıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İncelenen somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği, iddianamede tanımlanıp mahkemenin de kabul ettiği kaba hitap tarzındaki "Sen haddini aşıyorsun, sen kim oluyorsun lan, arkanda kim var oğlum, dayım kim, kavga mı istiyorsun, dövüş mü istiyorsun" sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurları oluşmadığından, sanık hakkında beraat kararı verilmesi gerekirken mahkûmiyet karar verilmesi hukuka aykırıdır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/18882 Karar: 2020/18873 Tarih: 08.12.2020

"Haddini Aşıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.