Kimin Kucağındasın?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kimin Kucağındasın?"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kimin kucağındasın?" ifadesi, bir kişinin başkalarının etkisi altında olup olmadığını, hareketlerini veya kararlarını başkalarının belirlediğini sorgulamak veya alay etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin bağımsız düşünme veya irade kullanma yeteneğini yitirdiğini veya dış etkilere karşı savunmasız olduğunu vurgular.

"Kimin kucağındasın?" terimi, bir kişinin kendini ifade ederken veya hareket ederken başkalarının etkisi veya yönlendirmesi altında olup olmadığını sorgularken, aynı zamanda kişinin kendi iradesini koruma ve bağımsız düşünme yeteneğini kullanma gerekliliğini vurgular. Bu deyim, insanların kendi değerlerini ve düşüncelerini koruyarak, dış etkilerden bağımsız hareket etme yeteneğini kullanmalarını teşvik ederken, aynı zamanda manipülatif veya baskıcı etkilere karşı dikkatli olma gerekliliğini anlatır. Terim, bireysel özgürlüğü ve kişisel gücü vurgulayarak insanların kendi iradelerine sahip çıkma ve etkilemeye karşı direnç gösterme gerekliliğini ifade eder.

Hakaret mi?


Kimin Kucağındasın kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana gönderdiği üç adet mesajda yazılı olan "... başkanla dost hayatı yaşıyorsun, şimdi kimin kucağındasın, ...'deki dostunun yanına git" şeklindeki sözlerinin bir bütün halinde hakaret suçunu oluşturduğu...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26325 Karar: 2016/6997 Tarih: 06.04.2016

"Kimin Kucağındasın?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.