Kocasızlık Başına Vurmuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kocasızlık Başına Vurmuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kocasızlık başına vurmuş" ifadesi, genellikle bir kadının evlenmemiş veya dul olmasının, onun davranışlarında veya tutumlarında etkiler yarattığını veya bu durumun davranışlarını şekillendirdiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, evlilik durumunun veya ilişki durumunun bir kişinin yaşam tarzını veya davranış biçimini etkilediğini ima eder.

"Kocasızlık başına vurmuş" ifadesi genellikle alaycı veya espri amacıyla kullanılır ve kişinin evlilik veya ilişki durumu nedeniyle farklı bir davranış sergilediğini veya farklı bir tutum benimsediğini belirtir. Bu terim, bir kadının evlilik dışı bir yaşam tarzını veya dul bir kadının evlilik sonrası davranışlarını anlatırken, bu durumun kişinin kişiliği veya yaşam tarzı üzerindeki etkisini vurgulayabilir. Aynı zamanda, insanların evlilik veya ilişki durumunun onların hayat tarzını ve düşünce biçimini nasıl etkileyebileceğini eleştirel veya espri yoluyla ifade edebilir.

Hakaret mi?


Kocasızlık Başına Vurmuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan sanık M... soruşturma aşamasında... tarihli emniyet ve tarihli savcılık ifadelerinde oğlunu karakola şikâyet ettiği için N... 'in kendisine "Dürzü, kavat, şerefsiz herif" diyerek sövdüğünü, kendisinin de "Kocasızlık senin başına vurmuş" diyerek karşılık vermiş olduğunu belirtmiş olması karşısında, tebliğnamedeki hakaretin karşılıklı olduğuna dair delil bulunmadığına ilişkin bozma düşüncesine iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 2. CD Esas: 2009/24465 Karar: 2010/34717 Tarih: 27.12.2010

"Kocasızlık Başına Vurmuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.