Ne Şehittir Ne Gazi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ne Şehittir Ne Gazi"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ne şehittir ne gazi" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, bir durumda veya olayda ne kadar zorluk çektiğini veya fedakarlık yaptığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, insanların yaşadığı güçlükleri veya sıkıntıları anlatırken kullanılırken, her iki durumun da önemli ve değerli olduğunu vurgular.

Bu tabir, genellikle zorluklar veya zorlu koşullar hakkında konuşurken kullanılır ve şehitlik ve gazilik kavramlarını sembolik olarak temsil eder. "Ne şehittir ne gazi" ifadesi, insanların çeşitli zorluklarla karşılaştığında ne kadar fedakarlık yapabileceğini veya ne kadar cesur ve dayanıklı olabileceğini anlatan bir söz öbeği olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Ne Şehittir Ne Gazi kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ne şehittir ne gazi, çok kurnazdır bizim Niyazi) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/5328 Karar: 2018/13357 Tarih: 22.10.2018

"Ne Şehittir Ne Gazi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.