Dana

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dana"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dana" kelimesi farklı bağlamlarda farklı anlamlar taşıyan bir terimdir. Birincil anlamıyla, "dana", genellikle sığır türünden olan genç bir erkek hayvanı ifade eder. Bu genç erkek sığır, henüz olgunlaşmamış ve yetişkin bir boğa olmadan önceki aşamasıdır. Dana, et üretimi için yetiştirilebilir veya tarım işlerinde kullanılabilir.

Öte yandan, "dana" kelimesi argo veya halk arasında, bir kişinin deneyimsiz, saf veya aptalca davrandığını ifade etmek için kullanılır. Bu bağlamda, kelime daha çok alay veya aşağılama amaçlı olarak kullanılır ve olumsuz bir anlam taşır. "Dana" terimi, kişinin bilgisiz veya deneyimsiz olduğu durumları tanımlarken, dilin argo veya küçümseyici kullanımıyla dikkat çeker.

Hakaret mi?


Dana kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın aşamalarda olay günü katılan polis memurunun kendisine "Deli dana" demesi üzerine hakaret ettiğini savunması karşısında, sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nin 129. maddesinin uygulanıp uygulanmayacağının karar yerinde tartışılmaması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/26161 Karar: 2013/5887 Tarih: 21.03.2013

"Dana" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.