Tükürdüğünüzü Yalatmazsam

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Tükürdüğünüzü Yalatmazsam"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Tükürdüğünüzü yalatmazsam" ifadesi, bir kişinin veya bir grubun kendisine yapılan veya söylenen bir olumsuzluğun veya haksızlığın karşılığını vermek veya gereken cevabı vermek istediğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin içinde biriken duygusal tepkiyi veya cevabı dile getirmek isteğini anlatırken, aynı zamanda karşı tarafın olumsuz davranışına veya sözüne karşı koyma niyetini yansıtır.

"Tükürdüğünüzü yalatmazsam" ifadesi, kişinin karşı tarafın davranışlarına veya sözlerine uygun bir tepki verme arzusunu dile getirirken, aynı zamanda kişinin kendisine yapılan haksızlığa karşı çıkma veya cevap verme hakkını vurgular. Bu terim, kişilerin kendi haklarına sahip çıkma ve haksızlığa karşı mücadele etme isteğini anlatırken, aynı zamanda kendi düşüncelerini ve duygularını ifade etme hakkını yansıtır. "Tükürdüğünüzü yalatmazsam" ifadesi, kişilerin kendi değerlerine, haklarına ve onurlarına sahip çıkma isteğini anlatırken, aynı zamanda kendi sınırlarını koruma ve haksızlığa karşı koyma iradesini vurgular.

Hakaret mi?


Tükürdüğünüzü Yalatmazsam kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın koğuşunun değiştirilmesine tepki olarak katılan infaz koruma memurlarına hitaben söylediği "Size tükürüğünüzü yalatmazsam bana ne derseniz deyin" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin katılanların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10457 Karar: 2015/12846 Tarih: 07.12.2015

"Tükürdüğünüzü Yalatmazsam" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.