Siz Erkek misiniz?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Siz Erkek misiniz?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


 Bu ifade, bir kişinin cinsiyetini sormak için kullanılır.

Hakaret mi?


Siz Erkek misiniz? kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekilere söylediği kabul edilen sözlerin (Ceza tutanağı düzenleyen polislere hitaben: Siz erkek misiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3604 Karar: 2019/8139 Tarih: 02.05.2019

"Siz Erkek misiniz?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.