Kökenini Belli Ettin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kökenini Belli Ettin"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kökenini belli ettin" ifadesi, genellikle bir kişinin davranışları, sözleri veya görünüşüyle hangi grup veya kültüre ait olduğunu açıkça ortaya koyduğu durumları ifade eder. Bu ifade, kişinin hareketleri veya ifadeleri nedeniyle kökenini veya aidiyetini gizlemediğini, aksine belli bir topluluğa veya geçmişe ait olduğunu belirtirken, aynı zamanda bu aidiyetin olumlu veya olumsuz bir şekilde yargılanabileceğini de belirtebilir.

"Kökenini belli ettin" terimi genellikle alaycı veya eleştirel bir tonla kullanılır ve kişinin belirli bir grup veya kültüre aidiyetini açıkça sergilediği durumları ifade ederken, aynı zamanda bu aidiyetin kişinin davranışları veya sözleri üzerinde nasıl bir etki yarattığını da eleştirebilir. Bu ifade, kültürel veya toplumsal aidiyetin ortaya çıkışını veya bir kişinin bu aidiyeti nasıl yansıttığını tanımlamak amacıyla kullanılırken, aynı zamanda stereotiplerin ve ön yargıların da sorgulanmasını sağlayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, farklılıklara anlayış gösterme ve önyargılara karşı duyarlılık oluşturma amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Kökenini Belli Ettin kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Avukat olan sanığın meslektaşı ile tartışırken "Sen öyle konuşmakla kökenini belli ettin" dediği, bunun ne anlama geldiğini soran katılana "Senin önceki mesleğinin hemşirelik olmasına rağmen sonradan avukatlığa geçmiş olmandır" şeklindeki sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarını oluşturmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/3834 Karar: 2015/2536 Tarih: 10.06.2015

"Kökenini Belli Ettin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.