Göt Korkusu

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt Korkusu"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Göt korkusu deyimi, bir kişinin korku veya endişe duyduğu bir durum karşısında cesaretini kaybetmesi anlamına gelir. Bu deyim, bir kişinin tehlike, risk, zarar veya ceza ile karşılaşma ihtimali nedeniyle paniğe kapılması veya kaçmaya çalışması durumunu ifade etmek için kullanılır. Bu deyim, göt kelimesinin kaba et, kıç, popo anlamına geldiği ve güç veya yüreklilik anlamında da kullanıldığı için ortaya çıkmıştır.

Hakaret mi?


Göt Korkusu kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın internet üzerinden "... g.t korkusu başa bela değil mi" şeklindeki katılana (Başbakana) yönelttiği sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluştuğu gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4358 Karar: 2017/90 Tarih: 09.01.2017

"Göt Korkusu" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.