Ateist

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ateist"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Ateist, Tanrı veya tanrıların varlığına inanmayan bir kişidir. Ateizm, genellikle teistik dinlerin ve inançların tanrı kavramına karşıt bir düşünce sistemi olarak kabul edilir. Ateistler, tanrıların varlığına dair somut kanıt olmadığına, bu nedenle de tanrı ya da tanrıların varlığına inanmanın mantıksız olduğuna inanır.

Ateizm, deizm, agnostisizm ve teizm gibi farklı inanç ve düşünce sistemlerine karşılık gelir. Deistler, tanrının var olduğuna ancak dünyanın işleyişine doğrudan müdahale etmediğine inanır. Agnostikler ise tanrı veya tanrıların varlığı ya da yokluğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını düşünür. Teistler ise tanrı veya tanrıların var olduğuna ve genellikle dünyaya ve insanlara müdahale ettiğine inanır.

Hakaret mi?


Ateist kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılanı şikâyet amacıyla yazdığı dilekçede "Aşın solcu ve ateist bir kişi" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı sözler olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı ...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9474 Karar: 2015/13016 Tarih: 09.12.2015

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Vekili olarak görev yapan katılana gıyabında ve bilahare katılana ulaşan sözlerle "Ateist, Allahsız kitapsız" tarzında sözler söylediği şeklinde kabul edilen olayda, sanığın kullanmış olduğu ifadelerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/35894 Karar: 2017/8117 Tarih: 20.06.2017

"Ateist" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.