Dedikodu Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dedikodu Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dedikodu Yapıyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir grup insana, başkalarının arkasından konuşma veya yanlış bilgi yayma amacıyla hareket ettiklerini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişilerin dedikodu yaparak başkalarının itibarını veya özel hayatını zedeleme veya yanlış yönlendirme çabasında olduklarına dikkat çeker.

"Dedikodu Yapıyorsunuz" ifadesi, kişiler arasında olumsuz veya yıkıcı bir atmosfer yaratabilir, çünkü dedikodu genellikle başkalarının zarar görmesine neden olabilir. Bu ifade, kişilere daha dikkatli ve saygılı bir iletişim tarzını benimsemeleri gerektiğini hatırlatabilir. Olumsuz etkileşimleri azaltmak ve daha sağlıklı iletişim sağlamak amacıyla, doğru bilgiye dayalı, olumlu ve destekleyici bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Dedikodu Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müşteki ... 'e söylediği kabul edilen "Seni başsavcılığa şikayet edeceğim, benim işimi görmüyorsun, nasıl adliye burası, ... 'de bu işler daha kolay, kaleme geldiğimde dedikodu yapıyorsunuz, sizi şikayet edeceğim, benim vergilerimle maaşımı alıp burada oturuyorsun" şeklinde eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5485 Karar: 2015/9042 Tarih: 22.10.2015

"Dedikodu Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.