Git Başımdan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Git Başımdan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Git başımdan" ifadesi, genellikle bir kişinin sıkıcı, rahatsız edici veya istenmeyen bir durumda olduğunda, karşısındaki kişiye uzaklaşmasını veya kendisine yaklaşmamasını söylemek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, hoşnutsuzluğu veya rahatsızlığı ifade ederken, karşısındaki kişiyi kendisine yaklaşmamaya veya etkileşimden uzak durmaya teşvik eder.

"Git başımdan" ifadesi, karşısındaki kişiyle olan ilişkiyi veya etkileşimi sonlandırmak istediğinizi ifade ederken, duygusal bir tepkiyi yansıtabilir. Bu tür ifadeler, genellikle alaycı veya hoşnutsuz bir tonda kullanılır ve kişinin duygusal bir tepki vermeden uzaklaşmasını veya iletişimi kesmesini amaçlar.

Hakaret mi?


Git Başımdan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Benim yanımda ne işin var lan, git başımdan" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket diş hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/16454 Karar: 2018/14754 Tarih: 12.11.2018

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği "Git lan başımdan, sen kimsin, bana ne karışıyorsun" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/30733 Karar: 2017/5788 Tarih: 15.05.2017

"Git Başımdan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.