Cünüp

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cünüp"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cünüp" İslam dininde temizlik ve ibadet kuralları çerçevesinde kullanılan bir terimdir. "Cünüp" terimi, bir Müslüman'ın cinsel ilişki yaşadıktan sonra veya cinsel yolla meni çıktıktan sonra gusül abdesti almadan, yani vücut ve ruh temizliği sağlamadan, namaz veya diğer ibadetlere katılamayacağı bir durumu ifade eder. Cünüp olan kişi, gusül abdestini alarak temizlendikten sonra tekrar ibadetlere katılabilir. Terim, dinî temizlik ve ibadet uygulamalarına özgü bir tanımlamadır.

Hakaret mi?


Cünüp kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerinin (Mahkum tarafından, üzerindeki belgeleri inceleyen infaz koruma memuruna hitaben: Ver lan şunları, cünüp cünüp dualara mı bakıyorsun muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...   Yargıtay 4. CD Esas: 2020/16333 Karar: 2022/16643 Tarih: 04.07.2022

"Cünüp" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.