Amerikan Uşağı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Amerikan Uşağı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Amerikan uşağı" ifadesi, Türkçede argo ve eleştirel bir tabirdir. Bu ifade, genellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarına ve çıkarlarına tamamen tabi ve sadık olduğu düşünülen bir kişi veya grup için kullanılır. Bu tabir, bağımsız düşünce ve politik hareket eksikliği, başka bir ülkenin çıkarlarına hizmet etme veya Amerika Birleşik Devletleri'ne aşırı bağımlılık içeren bir durumu ima eder.

Bu tür ifadeler, özellikle siyasi ve sosyal ortamlarda ve insanlar arasındaki ilişkilerde gerilime yol açabilir. İfade, bir eleştiri ve kınamayı içerir ve genellikle olumsuz duyguları yansıtır. Bu nedenle, iletişimde daha saygılı ve olumlu ifadeler kullanmaya özen göstermek önemlidir.

Hakaret mi?


Amerikan uşağı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sanığın... tarihinde Cumhurbaşkanlığı makamına sunulmak üzere yazdığı üç sayfalık dilekçesinde Cumhurbaşkanı hakkında "Sen bir diktatörsün, Müslümanları kandırdın, Amerikan uşağısın, sen bir masonsun, çözüm süreci diye halka kandırdın, sen sahtekârsın, sende utanacak yüz varsa kaçak sarayında mutlumusun, Türkiye'yi parsel parsel Fetullah ile ortak sattınız, bu halkın karşısına utanmadan nasıl çıkıyorsun, demek ki sen de bir teröristsin, bu ülkede tek suç örgütü var, o da senin örgütün, vatan haini diktatör" şeklinde ifadeler kullanması biçiminde gerçekleşen eyleme ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinden gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 16. CD Esas: 2018/551 Karar: 2018/671 Tarih: 13.03.2018)

Karar #2

Sanığın müştekilere yönelik söylediği kabul edilen kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin (Polislere hitaben: Siz Amerikan uşağısınız) müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17387 Karar: 2022/12372 Tarih: 17.05.2022

"Amerikan Uşağı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.