Kişiliksiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kişiliksiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kişiliksiz" genellikle bir kişinin belirgin ve güçlü bir kişiliğe sahip olmadığını, kendi düşüncelerini, değerlerini veya tutkularını ifade etmede zayıf olduğunu ifade eder. Bu terim, kişinin kendine özgü bir karakter veya kimlik oluşturmak yerine, başkalarının etkisi altında kaldığını veya davranışlarını başkalarına uydurduğunu ima edebilir. "Kişiliksiz" olarak nitelendirilen kişi, genellikle karar verme konusunda güçlük çeker, bağımsız düşünme yeteneği zayıftır ve çoğu zaman etraftaki insanlara veya durumlara uyum sağlamaya çalışır.

Bu terim, genellikle olumsuz bir anlam taşıdığından ve bir kişinin bireysellik ve özgünlük eksikliğini ifade ettiğinden, dikkatli bir şekilde kullanılmalıdır. "Kişiliksiz" ifadesi, kişinin kendi kimliğini bulma sürecinde güçlük çektiği dönemlerde veya dış etkilere karşı duyarlı olduğu zamanlarda kullanılabilir. Ancak, terim kullanılırken insanların duygularını incitmemek ve saygılı bir dil kullanmak önemlidir.

Hakaret mi?


Kişiliksiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katlanın, ... YİBO İlköğretim Okulu'nda öğretmen, sanığın ise müdür olarak görev yaptığı, katılanın tayininin başka bir okula çıkması üzerine suç tarihinde ilişik kesme ile ilgili konuşmak için sanığın odasına gittiği, sanığın ise katılana ilişik kesmeden önce kendisine verilen görevleri bitirmesi gerektiğini söylediği, katıların yumruğunu sıkarak sanığa söylenmeye başladığı, bu sebeple taraflar arasında çıkan tartışmada sanığın sinirlenerek katılana "Karaktersiz, haysiyetsiz, kişiliksiz" diyerek hakaret ettiği, katılanın boğazını sıktığı ve yüzüne yumruk attığı, bu sırada katılanın saatinin camının çatladığı iddia edilen olayda hakaret suçundan verilen hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde, mahkeme tarafından sanığın atılı eylemi haksız bir harekete tepki olarak işlemiş olması nedeni ile sanık hakkında TCK'mn 129/1 ve CMK'nin 223/4. maddesi uyarıca ceza verilmesine yer olmadığına dair karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmemiştir. Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına...

Yargıtay 23, CD Esas:  2015/14888 Karar: 2015/7716 Tarih:  07.12.2015

"Kişiliksiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.