Keriz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Keriz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Keriz kelimesi, Türkçede genellikle saf, kolay kandırılabilen veya aptal olarak nitelendirilen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu kelime, toplumda sıklıkla kullanılan bir argo terimdir ve genellikle olumsuz bir anlam taşır. Keriz kelimesi, bir kişinin kolaylıkla aldatılabileceğini veya manipüle edilebileceğini ifade eder.

Keriz kelimesinin kullanımı, genellikle bir kişinin saf veya deneyimsiz olduğunu vurgulamak için yapılır. Bu terim, bir kişinin kolayca aldatılabileceği veya kandırılabileceği anlamına gelir. Keriz kelimesi, bir kişinin saflığı veya naifliği üzerinde dururken, aynı zamanda bir kişinin düşünce ve eylemlerindeki aptallığı da ifade eder. Özetle, keriz kelimesi Türkçede saf, kolay kandırılabilen veya aptal olarak nitelendirilen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu makalede, keriz kelimesinin anlamını ve kullanımını daha ayrıntılı olarak inceleyeceğiz.

Keriz kelimesi, Türkçede genellikle saf, kolay kandırılabilen veya aptal olarak nitelendirilen bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Kelimenin kökeni Arapçadır ve "keraz" kelimesinden türetilmiştir. Keraz ise "dallı meyve" anlamına gelir. Bu kelimenin zamanla Türkçede kullanımı değişerek, saf ve kolay aldatılabilen bir kişiyi tanımlamak için kullanılmaya başlanmıştır.

Keriz kelimesi genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır ve kişileri küçümsemek amacıyla kullanılan bir ifadedir. Bu kelimeyi kullanmak, karşıdaki kişiyi aşağılamak ve aldatmak anlamına gelebilir. Bu nedenle, keriz kelimesinin kullanımı sırasında dikkatli olmak ve başkalarını incitmekten kaçınmak önemlidir.

Keriz kelimesi, Türkçede argo bir ifade olarak kabul edilir ve resmi ortamlarda kullanılması uygun değildir. Bu kelimeyi kullanırken, karşınızdaki kişinin duygularını incitmemeye özen göstermek önemlidir. İnsanları küçümsemek veya aldatmak yerine, saygılı bir şekilde iletişim kurmak her zaman daha olumlu bir yaklaşım olacaktır.

Hakaret mi?


Keriz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana hitaben "Ulan keriz, enayi gördüm de senin gibisini görmedim, daha dolandırıldığını anlamadın mı aptal' diyerek hakaret ettiği, katılanın sanığı tekrar aradığı ve sanığı savcılığa şikâyet edeceğini söylediği, bu defa sanığın "Öyle bir şey yaparsan evini biliyorum kendi arabanla seni çocuklarını dağa kaldırır öldürürüm" diyerek tehdit ettiği, bunun tanık tarafından da doğrulandığı dosya kapsamından anlaşılmakla, sanığın tomarla para gösterip parasının hazır olduğu yönünde hile uygulamış olması karşısında tebliğnamede hile unsurunun açıklanması istemiyle bozma talep eden düşünceye iştirak edilmemiştir.

Yargıtay 15. CD Esas: 2014/6713 Karar: 2016/7761 Tarih: 19.10.2016

Karar #2

Çizgi yerine fotoğraf kullanılarak meydana getirilmiş bir tür karikatür olan dava konusu resmin yayımlandığı “G.Ç.” adlı derginin salt mizah dergisi olmayışıda göz önünde bulundurulduğunda, resimde kamu görevi yapmakta olan katılan hakkında “çirkef, lağım, kolayca aldatılan, aptal, saf (kişi) anlamına gelen “keriz” sözcüğünün kullanılması suretiyle katılan hakkında incitici ve küçük düşürücü değer yargısında bulunduğu ve eylemde hukuka uygunluk sınırının aşıldığı gözetilmeden yasal olmayan gerekçelerle beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2005/9531 Karar: 2006/16278 Tarih: 14/11/2006 

"Keriz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.