Benimle Düzgün Konuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Benimle Düzgün Konuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Benimle düzgün konuş" ifadesi genellikle karşınızdaki kişiden saygılı bir şekilde konuşmasını istediğinizi ifade etmek için kullanılır. Bu ifade, karşınızdaki kişinin söylediği veya yaptığı şeylerden rahatsız olduğunuzu veya hoşlanmadığınızı ifade etmek için de kullanılabilir.

Bu ifade, karşınızdaki kişinin sözlerinin ya da tutumunun sizi üzdüğünü veya rahatsız ettiğini belirtirken, aynı zamanda saygılı bir dille konuşmayı beklediğinizi de ifade eder. Düzgün bir şekilde konuşmak, karşınızdaki kişinin size karşı saygı göstermesi, iletişim kurmanın bir parçası olarak dürüst ve açık olması anlamına gelir. Ancak, bu ifadeyi kullanırken, karşınızdaki kişinin duygularını incitmeyecek bir şekilde konuşmak ve kendinizi ifade etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Benimle düzgün konuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın görevli polis memuruna söylediği "Sen kimsin, benimle düzgün konuş, polissiniz de artist misiniz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10548 Karar: 2016/3384 Tarih: 24.02.2016

"Benimle Düzgün Konuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.