Gitsin Limon Satsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gitsin Limon Satsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Gitsin Limon Satsın, bir alaycı ve küçümseyici ifadedir. Bu sözü söyleyen kişi, karşısındaki kişinin yaptığı işi veya seçtiği mesleği beğenmediğini veya başarısız bulduğunu belirtmektedir.

Hakaret mi?


Gitsin Limon Satsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın mağdura söylediği "Bu dışarıda gitsin limon satsın" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2015/32675 Karar: 2017/8201 Tarih: 21.06.2017

"Gitsin Limon Satsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.