Maneviyatın Eksik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Maneviyatın Eksik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Maneviyatın eksik" ifadesi argo dilde kullanıldığında genellikle bir kişinin ahlaki değerlerinin veya karakterinin eksik olduğunu, manevi yönünün zayıf olduğunu veya ahlaki değerleri üzerine düşünmediğini ima etmek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Maneviyatın Eksik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın katılana söylediği "Senin dinin maneviyatın eksik, sana dini öğretmem lazım" şeklindeki ifadelerin katlanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10405 Karar:2015/11673 Tarih: 23.11.2015

"Maneviyatın Eksik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.