Dengesiz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Dengesiz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Dengesiz" terimi, olumsuz bir nitelendirme olarak kullanıldığında, bir kişinin duygusal veya zihinsel dengeyi kaybettiğini, tutarsız davranışlar sergilediğini veya kontrolsüz tepkiler verdiğini ifade eder. Bu ifade, kişinin düşünce ve davranışlarının istikrarsız olduğunu veya normal sınırlar içinde olmadığını ima eder. Terim genellikle eleştirel bir ton taşır ve kişiyi değersizleştirmeyi veya aşağılamayı amaçlayabilir.

Hakaret mi?


Dengesiz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, öğretmen olan sanığın okul müdürüne ders programını beğenmemesi nedeniyle söylediği kabul edilen "Dengesiz" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/17692 Karar: 2016/5759 Tarih: 23.03.2016

Karar #2

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen zaten duygusal anlamda dengesizsin, senin psikolojin bozuk" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığına rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/231 Karar: 2019/2197 Tarih: 04.02.2019

"Dengesiz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.