Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık Yapıyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık Yapıyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık yapıyorsun" ifadesi, bir kişiye karşı hoşnutsuzluk, rahatsızlık veya irritasyon hissettiğinizi ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, genellikle kişinin sözleri, davranışları veya tutumları nedeniyle karşıdaki kişiye yöneltilir ve bir tür tepki olarak kullanılır.

Bu deyimle, karşısındaki kişiye olan rahatsızlığınızı ve hoşnutsuzluğunuzu dile getirerek, onun davranışlarından veya tutumundan etkilendiğinizi ifade edersiniz. "Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık yapıyorsun" ifadesi genellikle samimi olmayan veya hafif alaycı bir dille kullanılır ve karşısındaki kişiyi uyarırken espri yapma veya duygusal tepkileri ifade etme amacını taşır.

Hakaret mi?


Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık Yapıyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın müştekiye söylediği kabul edilen sözlerinin (Kimlik isteyen polise hitaben: Niye kimliğimi vereceğim, ben polislere g ağım, çok polis dövdüm) muhatabın onur, şeref ve saygınlığımı rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkûmiyet karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/41426 Karar: 2022/12028 Tarih: 11.05.2022

Karar #2

Somut olayda, trafiğe kapalı caddeye aracıyla giren sanığın hakkında yasal işlem yapmak isteyen zabıta memuru olan müştekiye hitaben söylediği "Gıcık, artist misin, maaşını benden alıyorsun" şeklindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici ve kaba hitap tarzı niteliğinde olması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/4404 Karar: 2014/31380 Tarih: 31.10.2014

Karar #3

Olay günü sanığın katılana yönelik söylediği iddia edilen "Sinir, uyuz ve gıcık bir bayan" şeklinde kaba ifade niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, sanık hakkında beraat kararı yerine mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/10603 Karar: 2020/14631 Tarih: 02.11.2020

Karar #4

Sanığın olay günü müşteki polis memuruna söylediği "Sen bunu gıcıklığına yapıyorsun, sen bu plakaya bilerek ceza yazıyorsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/17600 Karar: 2018/16681 Tarih: 10.12.2018

Karar #5

Olay günü sanığın müştekilere hitaben söylediği kabul edilen "Bana gıcıklığınız var, keyfi işlem yapıyorsunuz, çakma Fethullahçılarsınız" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekilerin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/21617 Karar: 2017/5641 Tarih: 11.05.2017

Karar #6

Sanık...'in müştekiye yönelik söylediği kabul edilen "Her şey senden çıkıyor, bize zorluk çıkartıyorsun, biz 15-20 gündür hep böyle gidiyoruz

senin nöbetine gelince sen bize zorluk çıkartıyorsun, gıcıklık yapıyorsun" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde mahkûmiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 13. CD Esas: 2020/2347 Karar: 2020/6100 Tarih: 23.06.2020

Karar #7

Olay günü sanığın müştekiye "Sen beni tanıyor musun, terbiyesiz herif, bana gıcıklık mı yapıyorsun" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10751 Karar: 2016/3768 Tarih: 01.03.2016

"Gıcığım/Gıcık/Gıcıklık Yapıyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.