Komplocular

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Komplocular"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Komplocular, komplo teorilerine inanan veya yaymaya çalışan kişilerdir. Komplo teorileri, gerçekliği kanıtlanmamış, mantıksız veya çelişkili iddialar içeren ve genellikle kötücül bir niyet veya gizli bir plan olduğunu öne süren varsayımlar veya yorumlardır. Komplo teorileri, Türkiye’nin ve Arap ülkelerinin kültür ve siyasetinde önemli bir yer tutar. Komplocular, bilimsel, tarihsel veya resmi kaynaklara güvenmezler ve kendi görüşlerini doğrulamak için seçici, yanlı veya sahte kanıtlar kullanırlar.

Hakaret mi?


Komplocular kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılandığı davanın hukuki temelini oluşturan iddianameyi hazırlayan Cumhuriyet savcılarına yönelik sözlerinin de (Ancak bu iddianameyi hazırlayan komplocular bize bunu yakıştırmaktadır, bunları yazanlar, yapanlar, iftira atanlar ahlaksızdır, ahmaktır ve ispat edemedikleri sürece de müfteridir) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve somut olayda hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakların kullanılmasına ilişkin koşullanın gerçekleştiği gözetilmeden, "Ancak bu hak, dava konusu olayın aralarında geçtiği ve leh veya aleyhlerinde karar verilebilecek olan taraflar arasındaki söz ve yazılar için geçerlidir. Dolayısıyla davada taraf ve savunma uyuşmazlıkla bağlantısı olmayan tarafsızlıkları ve bağımsızlıkları anayasa ve kanunlarla teminat altına alınan ve yargı faaliyeti yürüten Cumhuriyet savcılarına karşı söylenen sözler ile ilgili iddia ve savunma dokunulmazlığı hakkı korumasından bahsedilemez. Bu nedenle sanığın sözlerinin bu hak kapsamanda kalmadığı açıktır" biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/11404 Karar: 2015/4552 Tarih: 10.07.2015

"Komplocular" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.