Asalak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Asalak"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Asalak" terimi, iki farklı anlam taşıyabilir: Biyolojik anlamda, asalak, başka canlı organizmaların üzerinde veya içinde yaşayarak onlardan beslenen ve genellikle zarar veren bir organizma anlamına gelir. Asalaklar, canlılar dünyasında yaygındır ve farklı türlerde bulunabilir; örneğin, parazitik solucanlar, bitler, pireler ve bazı protozoa türleri. Sosyal veya mecazi anlamda, asalak, başkalarının emeğinden, kaynaklarından veya çabalarından yararlanan ve kendi katkısı olmaksızın yaşamaya çalışan bir kişiyi tanımlar. Bu durumda, asalak terimi, başkalarının çıkarlarına zarar veren veya onların enerjilerini sömüren bir kişi için kullanılır ve genellikle olumsuz bir anlam taşır.

Hakaret mi?


Asalak kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık A...'in ... tarihli hazırlık aşamasındaki ifadesinde katılan hakkında "Asalak" tabiri kullanmasını, bu dosyada katılan Z... tarafından sanık A... adına kayıtlı bulunan hazır kartın kaybedildiği bildirilip A...'in kimlik bilgilerini kullanarak yeni sim kartı aldığını ve  bu hattı kullanarak sanık A... kullanıyormuş gibi mesajlar çekerek halkı rahatsız etmek suçundan sanık A...'in yargılanmasına sebebiyet vermesi nedeniyle sanığın bu haksız fiile tepki olarak söz konusu kelimeyi kullandığı kabul edildiği belirtildiğinden, mahkemece verilen kararda (ceza verilmesine yer olmadığına) bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 4. CD Esas: 2011/32797 Karar: 2012/3127 Tarih: 15.02.2012

"Asalak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.