Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm" deyimi, bir kişinin veya grubun yetersizliğini veya beceriksizliğini vurgulamak için kullanılan bir ifadedir. Bu ifadeyle, söz konusu kişi veya grubun o konuda yetenekli veya deneyimli olmadığına dikkat çekilir. "Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm" ifadesi genellikle bir kişiye veya grubun bir konuda yeterince bilgisi olmadığını, yetenekli olmadığını ima etmek veya söylemek amacıyla kullanılır.

Hakaret mi?


Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya komu somut olayda, sanığın talimat duruşmasında ifadesini alan hakime hitaben söylediği kabul edilen "Adama bak, biz başka suçtan geliyoruz, Adam yeni suç çıkarıp duruyor, ben senin gibi ne hakimler gördüm, 17 yıldır cezaevindeyim" şeklindeki sözünün mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/32551 Karar: 2017/5520 Tarih: 10.05.2017

"Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.