Delilleri Örtbas Etmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Delilleri Örtbas Etmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Delilleri örtbas etmek" ifadesi, olumsuz bir anlam taşıyan bir terim değil. Bu ifade, bir olayı veya suçu gizlemek veya kanıtları saklamak amacıyla kullanılır. Bu ifade, genellikle yasadışı veya etik olmayan faaliyetlerin üzerini kapatmak için yapılan girişimleri ifade eder. Delilleri örtbas etmek, genellikle suçların veya yanlışlıkların ortaya çıkmasını engellemek amacıyla gerçekleştirilir.

Hakaret mi?


Delilleri Örtbas Etmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura hitaben dilekçesinde yazdığı sözlerinin (Hakime hitaben: Baştan sarma cevaplar yazıp adaleti sağlayamıyorsunuz, dönen haksız çarkın gerçek yönüne dönmesi için mücadelem devam edecek, Yargıtay’ı da kandırmaya, adaletsiz taraflı tutumlarınıza devam ediyorsunuz, cevaplayamadığımız ve baştan savma kararlarınızın nedeni sizin de sorunlu olmanız ve delilleri örtbas etmeniz, kişi ve kurumları kayırdığınız tescillenecektir) mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarıyla oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/6037 Karar: 2021/2648 Tarih: 27.01.2021

"Delilleri Örtbas Etmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.