İffetsiz Bir Hayat Sürmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İffetsiz Bir Hayat Sürmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Hakaret mi?


İffetsiz Bir Hayat Sürmek kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık... hakkında düzenlenen iddianamenin kapsamına ve dosya içeriğine göre sanık...'in Başbakanlık İletişim Merkezine elektronik ortamda gönderdiği... tarihli dilekçesinde yer alan "Kendini çapulcu diye lanse eden… isimli öğretmen Türk toplum ve ahlak kurallarını hiçe sayarak iffetsiz bir hayat sürmektedir. Kendisine ait ve kendisinin çekip mesaj yolu ile yolladığı porno ve erotik görüntüleri ayyuka çıkıp elden ele dolaşmaktadır" ibareleri ile eski kız arkadaşı olan mağdur ...'in onur, şeref ve saygınlığını rencide etmesi ve dilekçenin gördüğü işlemler karşısında "en az üç kişi ile ihtilat" ögesinin gerçekleşmesi nedeniyle sanığa yüklenen gıyapta hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğuna dair yerel mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 12. CD Esas: 2022/1719 Karar: 2022/3899 Tarih: 18.05.2022

"İffetsiz Bir Hayat Sürmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.