Gubuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gubuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gubuz" ifadesi, bir konunun veya kişinin saçmalığını veya absürtlüğünü ifade eder. "Gubuz" terimi, genellikle anlamsız veya mantıksız bir durumu ifade eder.

Hakaret mi?


Gubuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın polis memuru ...'a söylediği kabul edilen “sen kimsin lan, Ankara’ya gideceğim, seni süründüreceğim, şikayet edeceğim, bu ilçede herkes senden şikayetçi, sen gubuz insansın, sen kimsin lan" biçimindeki sözlerin, sonuç almaya elverişli, objektif olarak müşteki üzerinde ciddi bir korku ve endişe doğuracak nitelikte olmadığı hususu dikkate alındığında, görevi yaptırmamak için direnme suçunda cebir veya tehdit unsurunun ne şekilde gerçekleştiği kanıtlara dayalı olarak açıklanmadan yetersiz gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/3533 Karar: 2019/8056 Tarih: 30.04.2019

"Gubuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.