Hür İradeye Saygıyı Ayaklar Altına Almak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Hür İradeye Saygıyı Ayaklar Altına Almak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Hür İradeye Saygıyı Ayaklar Altına Almak" ifadesi, bir kişinin veya kurumun başkalarının özgür iradesine saygı göstermeyerek onları zorlamak veya manipüle etmek anlamına gelir.

Hakaret mi?


Hür İradeye Saygıyı Ayaklar Altına Almak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda; sanığın, eşi ile arasındaki boşanma davasının reddine karar veren mağdur hakime hitaben yazmış olduğu mektupta, “hür iradeye saygıyı ayaklar altına alan, hukuku çiğneyen sayın hakim hanımefendi........ kanser oldum, müjde bana yaptığın zulme sevinebilirsin....... taş çekmişçesine ağrılarla kalkıyorum sebebi içtiğim sigara sebebi sana olan sinirimden ve stresimden, siz herkesten övgüler almaya alışmışsınızdır tabi, herkesin avukatı olduğundan herkese kanunları uygulayıp herkes mutlu ve sevinçli şekilde yaşasın adalet diyerek mahkemeden ayrılırken benim avukatım olmadığı için beni alçak eşek yerine koydunuz........... sen siciline rütbe ve kıdem almayı düşündün........ senin bana yaptığın zulme kasap et derdinde koyun can derdinde çok özür dilerim sayın hakim ben size övgüler pişşe-pişşe yapmadığım için senin bana yaptığın zülümdür, zulümdür, zulümdür.........benim bu dilekçemi kabul edip işleme koy dava açma parasını da sayın hakim sen ver, her şeyin bir bedeli vardır beni boşamadan davayı kapatıp siciline rütbe ve kıdem alma bedeli ve zulmün bedeli olarak kim bir miskal hayır işlerse karşılığını görecektir.” şeklindeki sözlerinin, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici ağır eleştiri, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9144 Karar: 2015/10839 Tarih: 11.11.2015

"Hür İradeye Saygıyı Ayaklar Altına Almak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.