Ağzına S.çtığımın Polisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ağzına S.çtığımın Polisi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkçede "Ağzına sıçtığımın polisi" ifadesi, oldukça argo ve kaba bir ifadedir. Bu ifade, polis memuruna (kanun uygulayıcı) karşı hoşnutsuzluk, kızgınlık ve saygısızlık ifade etmek için kullanılır. Bu tür ifadelerin kullanılması genellikle hoş karşılanmaz ve insanlar arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebilir. Daha saygılı ve uygun ifadeler kullanarak fikirlerinizi paylaşmanız önemlidir.

Hakaret mi?


Ağzına s.çtığımın polisi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (155 ihbar hattını cevaplayan ve açık adres soran polise hitaben: Kardeşim...i sen bilmiyor musun, burayı sen köpek gibi sabahtan akşama kadar geziyorsun, ağzına sıçtığımın polisi) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkUmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10358 Karar: 2016/926 Tarih: 20.01.2016

"Ağzına S.çtığımın Polisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.