Senin Ettiğin Hipokrat Yeminini Saymıyorum

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Ettiğin Hipokrat Yeminini Saymıyorum"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin ettiğin Hipokrat yeminini saymıyorum" ifadesi, genellikle bir kişiye veya gruba karşı güvenilmezlik veya yalan söyleme suçlaması veya eleştirisi içeren bir ifadedir. Bu ifade, kişinin veya grubun sözlerini veya taahhütlerini kabul etmediğini veya güvenilir olmadığını ima eder.

Hakaret mi?


Senin Ettiğin Hipokrat Yeminini Saymıyorum kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Hastaneye muayene için giden sanığın nöbetçi doktor olan mağdur tarafından muayene edildikten sonra omzundaki kırgın eski kırık olması ve acil tedavi gerektirecek bir durumunun olmaması nedeniyle ertesi gün ortopedi polikliniğinde tedavi olabileceğinin söylenmesi üzerine "Senin ettiğin Hipokrat yeminini ben saymıyorum, sana diploma ve kim verdi, sen ne biçim doktorsun" şeklindeki sözlerinin olayın oluş şekli ve tarafları içerisinde bulunduğu ortam birlikte değerlendirildiğinde ağır eleştiri niteliğinde olduğu, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek sanığın beraatına karar verilmesi gerekirken, eylemin nitelendirilmesinde yanılgıya düşülerek, 5237 sayılı TCK'nin 125/1. maddesi kapsamında değerlendirilmesi sonucu şikâyetten vazgeçme nedeniyle düşme kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25113 Karar: 2013/3805 Tarih: 26.02.2013

Karar #2

İncelenen somut olayda, sanığın şikâyetçi sıfatıyla yer aldığı soruşturma dosyasına ilişkin verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara itirazı sırasında, kararı veren Cumhuriyet savcısına yönelik sarf ettiği sözlerin (Üstte isimleri yazan tüm sanık şüphelilere karşı soruşturma savcısı tarafından yasaya aykırı, yersiz ve haksız ve hukuk dışı, keyfi verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair takipsizlik kararı kamu vicdanını yaralayan, maddi ve manevi mağduriyetimizi arttıran, resmen şaibeli kokular yayan, tüm sanık şüphelileri cesaretlendiren, ödüllendirircesine sahiplenen, topluma kötü örnek olacak, yargı tarihinde eşi benzeri olmayan keyfi bir karardır. Soruşturma savcısı.... Bey tüm sanık şüphelileri kurtarmak için Google'dan aldığı bir belgeyi kopyala yapıştır ile kovuşturmaya yer olmadığına dair takip sizlik kararına yapıştırmış... Savcı bey bizim kendisinin kararının ne şekilde verildiğinin dibini araştırmayacağımızı zannederek çok rahat bir şekilde adli sorumluluğunu unutarak, hukuk dışı bir şekilde keyfi ve bilerek yanlış karar vermiştir... Bu durum meslek yeminine bir yerde ihanet niteliği taşımaktadır... Aynı taktikle dolandırıldığım ve... Savcılığına bildirdiğim halde, sırf hukuki çalışmalarımdan dolayı mağdur edilmem ve ekonomik imkânlarımın yok edilmesi ve şüphelilere karşı acziyet içerisine düşürülmem için devletimizin içerisindeki birtakım devlet, millet, Atatürk ve vatan düşmanları tarafından bu şebekenin tutuklanmasının engellendiği ve şahıslara yol verildiği tüm... Camiası ve devlet nezdinde Vali... tarafından da bu sanık şüphelilerin nitelikli dolandırıcılık şebekesinin üyeleri olduğu ayan beyan bilinmektedir...) TCK'nın 128. maddesi kapsamında "iddia ve savunma dokunulmazlığı" sınırları içinde kaldığı gözetilmeden sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/17721 Karar: 2022/17541 Tarih: 21.09.2022

"Senin Ettiğin Hipokrat Yeminini Saymıyorum" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.