Boş Boş Konuşma

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boş Boş Konuşma"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boş boş konuşma" ifadesi, bir kişinin gereksiz, anlamsız veya amaçsız bir şekilde konuştuğunu belirtmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin söylediği şeylerin önemli veya anlamlı olmadığını ve bir amaca hizmet etmediğini ifade eder.

Örneğin, "Boş boş konuşuyorsun, konuştukların hiçbir şey ifade etmiyor" ifadesi, bir kişinin gereksiz ve anlamsız bir şekilde konuştuğunu ve söylediklerinin bir anlam taşımadığını ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin gereksiz veya anlamsız şeyler söylediğinde uyarıda bulunmak için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin konuşmalarını daha anlamlı ve amaçlı hale getirmesi için yönlendirici veya yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boş boş konuşma kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın jandarma görevlisine yönelik söylediği kabul edilen "Sen nasıl askersin, işini yap, ateşi söndür çabuk, defolun gidin buradan, boş boş konuşmayın biçiminde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarını oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/753 Karar: 2018/7080 Tarih: 09.05.2018

Karar #2

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın mağdura yönelttiği sözler (Boş boş konuşma lan gevende) bir bütün olarak değerlendirildiğinde, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirdiğinden...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/9589 Karar: 2020/15358 Tarih: 05.11.2020

"Boş Boş Konuşma" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.